1970.01
33_VIA NAVA ATOMAA1589_okc_©Francesco__Stelitano
mq