1970.01
25_VIA NAVA ATOMAA1423_okc_©Francesco__Stelitano
mq