1970.01
24_VIA NAVA ATOMAA1284_okc_©Francesco__Stelitano
mq