1970.01
09_VIA NAVA ATOMAA1364_okc_©Francesco__Stelitano
mq