1970.01
07_VIA NAVA ATOMAA1338_okc_©Francesco__Stelitano
mq