1970.01
02_VIA NAVA ATOMAA1387_okc_©Francesco__Stelitano
mq