1970.01
29_VIA NAVA ATOMAA1601_okc_©Francesco__Stelitano
mq